Вход за регистрирани потребители


Продуктите и апаратите са за професионална употреба и се използват само от квалифицирани специалисти. Лидера Груп не поема отговорност при некомпетентна и неправилна употреба.

Със заявяването на поръчка при нас, клиентът декларира, че е дипломиран професионалист и е запознат с точното предназначение на продукта/апарата и начина му на приложение.

Лидера Груп осигурява БЕЗПЛАТЕН инструктаж за оборудването и обучение за прилагане на козметичните продукти и терапии на дипломирани професионалисти в офиса след закупуване.

Регистрация

В този сайт регистрация могат да направят само професионалисти от бюти сферата. Ако не сте професионалист, моля посетете https://beautymagpro.com/


Вие сте?*


Съгласен,-а съм да получавам информация за промоции, семинари и обучения. Желая да ги получавам чрез:


Имате ли подписан договор за продажба на нашите продукти?


* Полетата са задължителни.

След като получим Вашата заявка за регистрация и тя бъде одобрена, ще Ви изпратим на e-mail потвърждение за активиране на профила Ви! Това може да отнеме до 1-2 работни дни.

https://lideratrading.net/

Количката е празна

Най-горе